Informace o našem divadelním kroužku

Divadelní kroužek J. K. Tyla je ochotnický soubor s dlouholetou tradicí. V současné době se zaměřujeme především na představení pro děti a také spolupracujeme i účinkujeme na akcích knihovny a Kulturních služeb města Mor. Třebová. Zázemí nám poskytují Kulturní služby.
Fungujeme díky finančnímu příspěvku od města a také jsme dostali sponzorský dar od firmy MARTIN TRANSPORT, který jsme použili na tvorbu těchto stránek.

Všem výše uvedeným tímto děkujeme.